Jakim sądem sądzisz...

powrót do biblioteki

Świadomość mózgowa, która rozwinęła się w toku długich okresów, nie tylko obdarzyła człowieka inteligencją, ale także zdolnością kształtowania jego własnego obrazu świata oraz możliwością subiektywnego osądzania. To z kolei pozwoliło mu zbudować poczucie wyższości oraz złudne przekonanie, że cały wszechświat kręci się wyłącznie wokół niego. Czyż ten świat nie istnieje dzięki temu, że stał się przedmiotem postrzegania jedynej istoty zdolnej do tego czyli człowieka? Zgodnie z naturalną koleją rzeczy człowiek zaczął żyć wobec swego otoczenia jako odrębne ego, jako osobowość zdobywająca coraz większą samoświadomość.

Link do artykułu