Nieznany rękopis ostatniej biografi i Böhmego autorstwa Abrahama von Franckenberga

powrót do biblioteki

Dr Carlos Gilly

 

Pierwsze trzy zbiorowe wydania dzieł Jacoba Böhmego – pierwsze autorstwa von de Raadta i Gichtela (m.n. [Amsterdam] 1682, drugie autorstwa Glusinga (m.n. [Hamburg] 1715) i oraz trzecie autorstwa Pronnera i Überfelda m.n. (miejsce nieznane, podana nazwa miasta w nawiasie klamrowym stanowi jedynie przypuszczenie – przypis tłumacza) [Leipzig] 1730) – zawierają imponującą biografię Philosophus Teutonicus; nosi ona tytuł Gründlich und wahrhaff ter Bericht von dem Leben und Abscheid des in Gott selig ruhenden Jakob Böhmens, dieser Theosophischen Schriff ten eigentlichen Autoris und Urhebers (Dogłębne i rzetelne sprawozdanie z życia oraz śmierci spoczywającego w Bogu, błogosławionego Jacoba Böhme, rzeczywistego autora tychże teozoficznych tekstów) i wyszła spod pióra przyjaciela Böhmego Abrahama von Franckenberga.

 

Link do tekstu