R(e)wolucja 2012

powrót do biblioteki

Dieter Broers w swojej książce (R)evolution 2012. Warum die Menschheit vor einem Evolutionssprung steht, na podstawie licznych źródeł analizuje: zmiany aktywności Słońca, szybkie przemieszczanie się północnego bieguna magnetycznego Ziemi, zanik ochronnego pasa Van Allena otaczającego naszą planetę, rezonans Schumanna, związek pomiędzy człowiekiem a kosmosem, „bezczasową tkaninę czasu” oraz człowieka jako „kosmicznego marzyciela”.

Link do artykułu