Iluzja czy rzeczywistość

powrót do biblioteki

Zadaniem Szkoły Duchowej Złotego Różokrzyża jest umożliwienie powrotu wszystkim tym, którzy tęsknią za pierwotnym światem duszy, opuszczonym przez nich w zamierzchłej przeszłości. Dlatego Szkoła Duchowa kieruje uwagę uczniów z jednej strony na Nieruchome Królestwo, aby w ten sposób stymulować tęsknotę za pierwotnym życiem duszy, z drugiej zaś strony dąży ona u swoich uczniów do pogłębienia zrozumienia świata, w którym teraz żyją, natury śmierci, do której nie należą Synowie Boga.

 

Link do artykułu