Brak strachu przed rzeczywistością

powrót do biblioteki

Chcemy zupełnie na nowo zastanowić się nad nauką wyzwolenia, nad naszą sytuacją jako uczniów oraz nad obecnymi stosunkami w świecie. Te trzy czynniki wpływają na nasze życie i jako uczniowie musimy je brać pod uwagę, a także często dokonywać pomiędzy nimi wyboru. Od tych trzech czynników uzależniona jest także obecna działalność Szkoły Duchowej.

Wydaje się, że wielu uczniów musi walczyć, aby utrzymać swoją duchową równowagę. Daje się odczuć ogólny głód pokarmu dla ducha i du szy oraz pragnienie schronienia się w polu Szkoły Duchowej, pragnienie znalezienia w tym labiryncie nici prowadzących do wyzwolenia. Uczniowie odczuwają często nieokreślone wewnętrzne pragnienie, dla którego nie znajdują żadnego wyjaśnienia.
Jeśli jednak uważnie rozejrzymy się wokół, to stwierdzimy, że symp tom ten występuje nie tylko w Szkole Duchowej, lecz także daje się zauważyć pośród wielu ludzi spoza Szkoły. Wynika z tego wyraźnie, że uczeń jest z tym ustawicznie konfrontowany i nie można tego już pominąć.

Link do artykułu