Fundamentalne leczenie i uniwersalny środek leczniczy

powrót do biblioteki

Zewnętrzne warunki egzystencji ludzkości ściśle wiążą się z wewnętrznym życiem poszczególnych ludzi. Kiedy wewnętrzne życie narodu jest powierzchowne, materialistyczne, pełne sprzeczności i demoniczne, stworzone zostają odpowiadające temu zewnętrzne warunki. Wszystkie królestwa natury będą dostrajać się wtedy do nich, a kosmiczny firmament będzie na nie oddziaływał  degeneratywnym promieniowaniem. Chodzi tu o magnetyczne uwarunkowania, które będą wprowadzane kolektywnie i w ślad za którymi wszechobjawienie zacznie działać jako ślepy los.

Jeżeli to rozpoznamy, będziemy mogli zrozumieć, co stosunkowo mała grupa ludzi, rozrzuconych po całym świecie i żyjących ze światła Gnozy, może zmie­nić w sobie działając także dla świata. Ludzie, którzy są związani ze światłem Gnozy, a swoją postawę życiową i świadomość dostosowują do wymogów Boskiej Rzeczywistości, będą też, między innymi, przywoływać pozytywne kosmiczne siły i unicestwiać degeneratywne promieniowania. Przeprowadzają oni mikrokosmiczną rewolucję. I ten nowy mikrokosmiczny firmament powoduje ogólną przemianę obejmującą całą ludzkość. W tych nowych warunkach życiowych możliwe jest wtedy tylko uświęcenie lub dalsza degeneracja.

Każdy człowiek jest mikrokosmicznie i jako osobowość, na podstawie trwających eony degeneratywnych obiegów życia w kole narodzin i śmierci, bardzo chory. Większość z nas w czasie swego życia jest nawiedzanych przez choroby, które są w każdej sytuacji ostatecznym powodem śmierci.

Stąd wszyscy ludzie są bardzo zainteresowani dbaniem o zdrowie i zapewnieniem sobie możliwości dostępu do najlepszych lekarzy i medykamentów. Lekarze i medycy stoją w dialektyce przed nierozwiązywalnym zadaniem. Prawdziwe leczenie musi mieć charakter fundamentalny i powinno rozpocząć się w mikrokosmosie. Takie leczenie zaczyna się od uświęcenia świadomości, co pozwala człowiekowi najpierw zrozumieć jego obecną sytuację, a następnie fundamentalną de­generację jego mikrokosmicznego bytu, chaos podświadomości i głębokiej świadomości, jego kosmiczne dziedzictwo i ograniczoność jego normalnej  świadomości w stanie czuwania.

 

Link do artykułu