Siedem pól mikrokosmosu

powrót do biblioteki
Wszelki rozwój powstaje z duchowej idei, z duchowego planu. Kiedy Duch zaczyna działać, to na początku jest idea, myśl, praobraz, który ponaglany jest przez wolę Ducha do urzeczywistnienia się, do objawienia. Wokół tego praobrazu Duch koncentruje prasubstancję i przygotowuje ją, aby po zakończeniu procesu przygotowawczego mogła służyć praobrazowi jako środek objawienia.
 
Kiedy chcemy mówić o działaniu Ducha Świętego w tworzeniu ludzkiego mikrokosmosu – budując na powyżej przedstawionym stwierdzeniu – to musimy wiedzieć, że w tym cudownym procesie tworzenia, jako świadomie kierująca siła działa bezkształtna idea, ludzki praobraz, tak jak to przewidział Stwórca w swoim Planie.
Link do artykułu