Różokrzyż w średniowieczu i dzisiaj

powrót do biblioteki

Wykład wygłoszony na Uniwersytecie w Calw

 

Każdy, kto w dzisiejszych czasach zajmuje się Różokrzyżem, prędzej czy później napotyka postać Johanna Valentina Andreae. Był on mocno związany z historią miasta Calw, położonego w południowych Niemczech, w którym żył i działał, i dlatego też rozmowa na jego temat jest szczególnie interesująca właśnie w tym mieście.

Zanim Johann Valentin Andreae został sprowadzony do Calw, pojawiły się trzy pisma różokrzyżowców, określane mianem klasycznych:

Fama Fraternitatis R.C. A.D. 1614
Confessio Fraternitatis R.C. A.D. 1615
Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz anno 1459 – A.D. 1616

Ich tłumaczenia na język polski to:

Wołanie Braterstwa Różokrzyża
Wyznanie Braterstwa Różokrzyża
Alchemiczne gody Chrystiana Różokrzyża

Za pewnik przyjmuje się, że to Johann Valentin Andreae napisał Alchemiczne gody, podczas gdy dwa
pozostałe pisma jedynie współtworzył.

 

Link do artykułu