Kim są różokrzyżowcy, katarzy i członkowie zakonu Świętego Graala

powrót do biblioteki

Kim są różokrzyżowcy, katarzy i zakon Świętego Graala? Jak działają, po czym można ich rozpoznać? Zawsze pracują oni wspólnie, nawet jeśli na plan pierwszy, stosownie do okoliczności, wysuwa się to jedno, to drugie Braterstwo. Jednak zawsze chodzi o ratowanie człowieka z tego ziemskiego pola istnienia.

Braterstwa te pochodzą z Łańcucha Powszechnego Braterstwa i zawsze chodzi o dołączenie do niego nowego ogniwa w procesie ratowania ludzkości. Posłannicy przybywają do ludzi, aby ich pouczyć, wesprzeć i pchnąć naprzód.
Bez trudu można rozpoznać, jak trafne są słowa z Pisma Świętego: „Nie wy mnie wybraliście, lecz to ja was wybrałem!” I ci ludzie tak dalece zaawansowani w swoim rozwoju łączą się i razem budują Powszechną Świątynię. Tworzą pole siły. Ta budowa Powszechnej Świątyni nie jest budową domu z kamienia, chociaż w ramach tworzonej ziemskiej organizacji są tu także takie budowle, lecz – kiedy mowa jest o Powszechnej Świątyni – jest to duże pole siły, powstałe najpierw z mocy ofiarującego się nam Łańcucha Braterstwa. Na te płynące „z góry” siły musi być od dołu udzielona odpowiedź przez ludzkie serca, ludzkie głowy i ludzkie ręce. Takie pole siły nie może więc być zbudowane przez jakąś dowolnie połączoną grupę – jest to przede wszystkim łaska. Dlatego takie pole siły określa się też jako Żywe Ciało, w którym nastąpiło i musi być utrzymywane konkretne połączenie między boskim światem początku i ziemskim światem śmierci.

 

Link do artykułu