Czy jest jeszcze nadzieja

powrót do biblioteki

Co się pojawia, to przemija. Co kwitnie, to więdnie. Co powstaje, ginie. Co jest stare, zostaje zastąpione przez nowe. W naturze wszystko umiera, aby na nowo się narodzić. W uniwersum zjawiają się oraz przemijają słońca i gwiazdy. Ludzie rodzą się i umierają. Umierają na wojnie i w wypadkach. Umierają na skutek morderstwa, choroby, rozpaczy, głodu, obłędu.

Czy kiedyś było inaczej? Czego człowiek oczekuje, na co ma nadzieję? Nadzieja pozwała żyć i jak długo istnieje życie, istnieje i nadzieja. Nadzieja wiąże się z pragnieniem. Nadzieja jest siłą napędową życia. Gna ona człowieka dalej, pobudza do czynu, dynamizuje go. Dużo rodzajów pragnień życiowych i nadziei widzimy wszędzie tam, gdzie człowiek pracuje, gdzie jest zajęty. Zajęcie jest wyrazem siły życiowej. Swoim zajęciem, swoją pracą człowiek coś czyni, stwarza. Siła życiowa, która przez niego przepływa przetwarza się w strukturę, z której ukazuje się rezultat: jakaś idea, dzieło sztuki, system,rzecz. Widzi on samego siebie w tym dziele.

Cały artykuł