Ogień, woda, miłość

powrót do biblioteki

Obok gorąca, obok potężnego ognia bądź Szatana, w tym samym Uniwersum, w tym samym stratum istnieje
również zimno. Współcześni badacze wspominają o niewypowiedzianie wysokich temperaturach obok niewyobrażalnego zimna. Element ognia usiłuje zawsze odbiec od punktu środkowego, a zimno dąży do niego, poszukuje go. Poprzez ogień powstaje rozszerzający się wszechświat, a w wyniku intensywnego zimna wszechświat ulega kurczeniu się. Zimno wywołuje skamienienie, krystalizację. Rozpoznajecie teraz wyraźnie te bliźniacze siły w naszym polu życiowym. Gorąco, ogień uciekający ze środka, wyłamujący się i rozrywający oraz zimno dążące ku środkowi, działające krystalizująco, zagęszczająco. Jeżeli te bliźniacze siły nie pozostają ze sobą w równowadze, to zawsze wywołują ból, nędzę, cierpienie, plagi i straszliwe zamieszanie.

 

Przeżywanie miłości oznacza myślenie, czucie, pragnienie czegoś, nadzieję na coś. Z jednej strony oznacza radość, cieszenie się z powodu czegoś, a z drugiej cierpienie, doświadczanie bólu. Życie jest przede wszystkim poszukiwaniem miłości, oznacza znajdowanie i przeżywanie jej. Miłość jest siłą, która łączy dwoje ludzi, jest relacją między mężczyzną i kobietą. Miłość jest jednak pojęciem o wiele szerszym, jest ona siłą, którą Biblia stawia ponad wiarą i nadzieją, jest powszechną, boską energią. Ustanawia połączenie między dwoma przeciwstawnymi biegunami, jednoczy je i prowadzi dalej. Miłość jest centralną siłą, która bezpośrednio i w sposób bardzo indywidualny rozwija się w każdym człowieku, dotyka go i prowadzi przez życie i jeszcze dalej poza cielesne życie. Jest ona przewodniczką, która ustanawia połączenie z wyższym poziomem istnienia. Istnieje w tym, co najwyższe, i w tym, co najniższe. Bierze swój początek w ciele każdego człowieka, wiedzie przez duszę do Ducha i dalej do jedności z Bogiem.

Cały artykuł