Instytut Wydawniczy Rozekruis Pers

Ul. Wojska Polskiego 99,  98-300 Wieluń

e-mail : biuro@rozekruispers.pl  

Przedpłaty na zamówione książki i czasopisma prosimy przekazywać na konto:

Bank Pekao S.A.  I oddział w Wieluniu  41 1240 3291 1111 0010 0266 4627