Zarząd

Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Leonard Górnicki

Zastępca Dyrektora Robert Karpierz

Członek Zarządu Krzysztof Majkowski

 


Dział naukowy

Dział ten prezentuje publikacje naukowe i popularnonaukowe z zakresu szeroko pojętej sfery duchowej, a zwłaszcza religii w ogólności, gnozy, gnostycyzmu, mistyki, ezoteryki, alchemii, filozofii, psychologii głębi, psychologii transpersonalnej oraz jeszcze innych przejawów dążenia człowieka do odsłonięcia zagadki bytu i poznania samego siebie.
 

Pragniemy wskazywać na uniwersalny charakter kultury duchowej ludzkości, uwzględniając różne etapy jej historycznej ewolucji, na ponadczasowość pewnych obrazów myślowych, idei, symboli, alegorii, przypowieści, odzwierciedlających zarówno aspekt poszukującej świadomości człowieka, jak i intuicji duszy.


Dział wydawniczy

Dział ten zajmuje się przygotowaniem do druku publikacji, przeznaczonych do rozpowszechniania w formie książek i czasopism.

Jego głównym zadaniem jest skład tekstów, przygotowanie plików w jakości drukarskiej, wykonywanie rozbarwień CMYK dla naświetlania matryc drukarskich oraz nadzorowanie procesu drukowania.

Do jego zadań należą także: prowadzenie księgarni internetowej, kontakty z odbiorcami indywidualnymi i księgarniami oraz wysyłka zamówionych książek i czasopism.